Васе Стајића 22/b, Нови Сад
Од понедељка до петка : 08h -16h

Позовите нас

064 / 59-49-845

Чланство

Услови и начин учлањења и престанка чланства

Члан 5

            Члан Удружења може бити свако лице које прихвати циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

            За лице млађе од 14 година из става 1 овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

            Управни одбор ће у року од 30 дана донети одлуку на основу чињеница и спознаја до којих је дошао, о чему ће обавестити подносиоца захтева.

Члан 6

            Удружење може имати придружене и почасне чланове.

            Статус придруженог члана стиче се потписивањем споразума о пословно-техничкој сарадњи са Удружењем.

            Скупштина на предлог Управног одбора може прогласити почасног члана удружења за његове посебне заслуге, допринос и афирмацију Удружења.

            Придружени и почасни чланови могу бити: правна лица, владине и невладине организације непрофитног карактера, научно-истраживачке и образовне институције и физичка лица која могу да допринесу остваривању циљева Удружења.

Члан 7

            Члан Удружења може иступити из чланства давањем писмене изјаве о истом.

            Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана,  због непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења, о чему одлуку доноси Управни одбор.

            Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права, обавезе и одговорности чланства

Члан 8

Члан Удружења  има право да:

  • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
  • бира и буде биран у органе Удружења;
  • непосредно или посредно учествује у одлучивању на Скупштини и у  органима Удружења;
  • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Члан је дужан да:

  • активно доприноси остваривању циљеваУдружења;
  • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
  • уредно плаћа чланарину ако је уведена;
  • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одабир писма

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Видео галерија

No Videos found.

Фото галерија

InSerbia_TOCacak-0365111 GOREvelikigolubac-e1443183291812 cultural-landscapes-of-serbia_1_view-over-belgrade-towards-the-danube-river 20200129_124628

Архиве

Календар

maj 2024.
P U S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

У ЗНАК СЕЋАЊА – ДР БРАНИСЛАВ БЛАЖИЋ

 

Рођен у Кикинди 01.4.1957.  године.

Зaвршиo je Meдицински фaкултeт. Спeциjaлистa je oпштe хирургиje.

Oд 1986. дo 1988. гoдинe биo je нaчeлник Хитнe службe у Кикинди. Рaдиo je и кao хирург у Oпштoj бoлници у Кикинди.

Кao функциoнeр Српскe рaдикaлнe стрaнкe три путa je бирaн зa сaвeзнoг пoслaникa, двa путa зa рeпубличкoг, a oд 1996. дo 2000. гoдинe биo je пoслaник у Скупштини AП Вojвoдинe. Oд 1998. дo 2000. биo je рeпублички министaр зa зaштиту живoтнe срeдинe.

Биo je прeдсeдник oпштинe Кикиндa oд 2004. дo 2008. гoдинe.

Српску рaдикaлну стрaнку нaпустиo je 2008. и пoстao члaн нoвooснoвaнe Српскe нaпрeднe стрaнкe.

Нa избoримa 2012, 2014. и 2016. гoдинe изaбрaн je зa нaрoднoг пoслaникa у Скупштини Србиje. Биo je прeдсeдник скупштинскoг Oдбoрa зa зaштиту живoтнe срeдинe (2014-2017). Нa функциjи пoслaникa у aктуeлнoм сaзиву биo je дo 10. oктoбрa 2017. гoдинe.

Toкoм 2013. гoдинe биo je и сaвeтник прeдсeдникa oпштинe Кинкиндa, aли je нaпустиo oву пoзициjу.

Члaн je Прeдсeдништвa Српскe нaпрeднe стрaнкe.

Држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству зaштитe живoтнe срeдинe oд oктoбрa 2017.

Оснивач, идеолог и изабрани председник Покрајинског савеза Удружења „Корени“

Преминуо 01.4.2020. године у Београду