Васе Стајића 22/b, Нови Сад
Од понедељка до петка : 08h -16h

Позовите нас

064 / 59-49-845

Градским и општинским одборима удружења „КОРЕНИ“ у Србији

0 Comments


Поштовани,

На заједничкој седници управних одбора РЕПУБЛИЧКОГ САВЕЗА УДРУЖЕЊА „КОРЕНИ“ СРБИЈА, ПОКРАЈИНСКОГ САВЕЗА УДРУЖЕЊА „КОРЕНИ“ ВОЈВОДИНА И УДРУЖЕЊА „КОРЕНИ“ НОВИ САД, поводом 3 године од оснивања Удружења „КОРЕНИ“ Нови Сад 13.07.2019. год. донешени су закључци за даљи рад Савеза

Овим путем желимо да вас обавестимо који су закључци донешени у вези обавеза Савеза према Удружењима и Удружења према Савезу.

Молимо Вас да до краја августа 2022. године доставите на е-маил Савеза: info@udruzenjekoreni.rs тражене информације у закључцима број:  3  и  8 са попуњеним Приступницама чланова.

Закључак 3.

Да сви градски, општински одбори и огранци Удружења „КОРЕНИ“

доставе у наредних 20 дана, њихове извештаје о раду у првих 6 месеци 2022. и планове рада до краја 2022.године, канцеларији „КОРЕНИ“ СРБИЈА.

Закључак 5.

Одлучено је да се формира и региструје привредни субјекат Привредно културни центар „КОРЕНИ“ Нови Сад. У наредних 20 дана Формирати Одбор за реализацију овог закључка.

Закључак 6.

Задужује се одбор за регистрацију ПКЦ „КОРЕНИ“ Нови Сад да одреди:

– седиште привредног субјекта,

– одговорно лице привредног субјекта,

– изради Правилник о пословању привредног субјекта и

– припреми потребна документа о раду пословног субјекта,

Закључак 7.

Задужује се одбор за регистрацију ПКЦ „КОРЕНИ“ Нови Сад да:

– одреди одговорно лице ПКЦ „КОРЕНИ“ Нови Сад,

– одреди овлашћења одговорног  лица ПКЦ „КОРЕНИ“ Нови Сад у органима Републичког савеза Удружења „КОРЕНИ“ СРБИЈА,

– да одговорно лице ПКЦ „КОРЕНИ“ Нови Сад обавља послове Генералног секретара Републичког савеза Удружења „КОРЕНИ“ СРБИЈА, Покрајинског савеза Удружења „КОРЕНИ“ ВОЈВОДИНА  и Удружења „КОРЕНИ“ НОВИ САД.

Закључак 8.

Одлучено је да се уплата чланарина врши у градским, општинским и месним одборима Удружења „КОРЕНИ“ на основу попуњених приступница чланова,

– 1200,00 динара за запослене чланове,

– 600,00 динара за студенте, децу школског узраста, пензионере и не запослене,

– 4.800,00 динара за правне субјекте.

Јединствен списак чланова водиће се у канцеларији Републичког савеза Удружења „КОРЕНИ“ СРБИЈА где ће се издавати картице члановима Удружења.

Приступнице достављати канцеларији Републичког савеза до 20. у месецу како би се до краја месеца израдиле чланске картице.

Да се расподела прикупљених финансијских срестава од чланарине врши у размери:  60% припада Удружењу из кога је члан, 40% уплатити на текући рачун Републичког савеза.

Уплату 40% финансијских средстава од чланарине извршити на текући рачун Републичког савеза и доставити списак чланова за које је чланарина уплаћена до 20. у месецу.

Закључак 12.

Да се потпише споразум о пословно техничкој сарадњи и обавезама Републичког савеза удружења „КОРЕНИ“ СРБИЈА, Покрајинског савеза Удружења „КОРЕНИ“ Војводина и Удружења „КОРЕНИ“ НОВИ САД у вези заједничких активности и обавеза за функционисање сва три субјекта:

– Изнајмљивање простора,

– комунални трошкови,

– трошкови одржавања просторија,

– рад секретара за Удружења и Савезе,

– трошкови за реализацију Плана, програма рада и Календара акција, суфинансирање активности Удружења и слично.

Закључак 13.

Да се покрену и ажурирају сајт, софтвер за базу података чланова у дијаспори, расејању и Србији, ЗУМ платформа и да се заштити знак „КОРЕНИ“ у заводу за патенте и интелектуалну својину.

Закључак 14.

Да делегација руководства Републичког савеза удружења „КОРЕНИ“ СРБИЈА организује посете Градским, Општинским и Месним одборима у Србији ради сагледавања организованости на терену, формирања Одбора и Савета из програмских активности и планираних акција до краја године.

Изостављени су закључци број : 1,2,4,9,10,11,15 и 16 који се не односе на обавезе Савеза према Удружењима нити на обавезе Удружења према Савезу.

Унапред вам се захваљујемо на нсарадњи.

Секретар,

Боривоје Вељковић с.р.                           

Председник Управног одбора Републичког савеза,

Зоран Колунџија с.р.

Одабир писма

Скорашњи чланци

Скорашњи коментари

Видео галерија

No Videos found.

Фото галерија

InSerbia_TOCacak-0365111 GOREvelikigolubac-e1443183291812 cultural-landscapes-of-serbia_1_view-over-belgrade-towards-the-danube-river 20200129_124628

Архиве

Календар

maj 2024.
P U S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

У ЗНАК СЕЋАЊА – ДР БРАНИСЛАВ БЛАЖИЋ

 

Рођен у Кикинди 01.4.1957.  године.

Зaвршиo je Meдицински фaкултeт. Спeциjaлистa je oпштe хирургиje.

Oд 1986. дo 1988. гoдинe биo je нaчeлник Хитнe службe у Кикинди. Рaдиo je и кao хирург у Oпштoj бoлници у Кикинди.

Кao функциoнeр Српскe рaдикaлнe стрaнкe три путa je бирaн зa сaвeзнoг пoслaникa, двa путa зa рeпубличкoг, a oд 1996. дo 2000. гoдинe биo je пoслaник у Скупштини AП Вojвoдинe. Oд 1998. дo 2000. биo je рeпублички министaр зa зaштиту живoтнe срeдинe.

Биo je прeдсeдник oпштинe Кикиндa oд 2004. дo 2008. гoдинe.

Српску рaдикaлну стрaнку нaпустиo je 2008. и пoстao члaн нoвooснoвaнe Српскe нaпрeднe стрaнкe.

Нa избoримa 2012, 2014. и 2016. гoдинe изaбрaн je зa нaрoднoг пoслaникa у Скупштини Србиje. Биo je прeдсeдник скупштинскoг Oдбoрa зa зaштиту живoтнe срeдинe (2014-2017). Нa функциjи пoслaникa у aктуeлнoм сaзиву биo je дo 10. oктoбрa 2017. гoдинe.

Toкoм 2013. гoдинe биo je и сaвeтник прeдсeдникa oпштинe Кинкиндa, aли je нaпустиo oву пoзициjу.

Члaн je Прeдсeдништвa Српскe нaпрeднe стрaнкe.

Држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству зaштитe живoтнe срeдинe oд oктoбрa 2017.

Оснивач, идеолог и изабрани председник Покрајинског савеза Удружења „Корени“

Преминуо 01.4.2020. године у Београду